Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březno

Odkud Jůnové do Března přišli, není v listinách doloženo. Dá se předpokládat spojitost s Jůny v Mladé Boleslavi. Jako první vystupuje z minulosti Jan 1 Jůna v Březně narozený kolem roku 1630. Přesný rodokmen a rodové spojitosti jsou ve stádiu bádání. nejstarší přesné datum týkajícící se této větve je zapsáno v matrice Mladé boleslavi ze dne 13. července 1653 se narodil Pavel 1 syn Jana 1 jůny a Doroty ze Března. V této době patřilo březno pánům z Bubna. O životě Pavla 1 Jůny toho moc nevíme. Oženil se s Dorotou. Roku 1715 vystavěl grunt za 40 kop. K tomu patřilo pole, louka, zahrádka za 30 kop. Splácel ročně 1 kopu 1716-1719 vždy 18. září.

V roce 1720 zaplatil jen půlku kopy, neboť 15/2 1720 zemřel. Pavel 1 Jůna s manželkou Dorotou měl pět dětí.

Pavel 2 1710 potomci

Jan 1707 založil větev Židněves, zemřel 1790

Kateřina

Alžbeta 21/5 1713, sň. 7/2 1741 Václav Turek-Židněves

Veronika 1718 zemřela 5/2 1781 Březno čp.30.

V letech 1721-1734 položila vdova po Pavlu 1 14 kop grošů. Roku 1735 postiupila vdova Dorota grunt-pozdější čp. 30 svému synu Pavlovi 2 za 30 kop. Žila ještě 25/1 1752. Do roku 1750 je zachováno v Březně velice málo pramenů. Proto rodové vztahy bude ještě třeba upřesnit.

Pokračovatelem rodu byl Pavel II Jůna.Vyučil se krejčím. Oženil se 24/8 1732 a Annou rozenou Tůmovou z Řítonic. Roku 1735 postoupila vdova Dorota svému synovi Pavlovi II grunt. Tento měl vyplatit sourozencůmJanovi, Alžbetě a Kateřině podíly po 5 kopách gr. Ročně platil vrchnosti I kopu. 8/I 1741 splatil za sestru záduší I kopu. 25.i. 1752 vyplácí matce a sestře Kateřině po 5 kopách a 43 grošů. Manželka Pavla II zemřela před rokem 1760, měli 6 dětí.

Jan 16/2 1735 založil st. linii Březno

Václav 16/4 1740

Jiří 27/3 1742 zemřel II/2 1749

Pavel III II/1 1747 odnož Domousnice

Matěj 30/9 1749 založil ml. linii Březno

Magdalena 23/12 1753

Pavel II se znovu oženil 15/1 1760 s vdovou Ludmilou Červenou ze Března. Zemřel 17/7 1773 ve věku 63 let v Březně čp. 30. Vdova Ludmila Jůnová zemřela v Domousnici čp. II., dne 2/2 1777 ve věku 65 let.

Gruntu se ujal nejmladší Matěj Jůna narozený 30/9 1749. Vyučil se krejčím, byl kostelníkem a snad hrál na nějaký hudební nástroj. oženil se 6/10 1772 s Annou rozenou Turnovskou z Petkov. Měli 12 dětí,

1774 17.3. Jan Kř. st. větev Bohdaneč

1775 14.9. Josef zemřel 20/10 1795

1777 14.8. Anna Terezie

1788 Barbora zemř. 3/2 1794

1779 6.7. František SER. manž. Kateřina Šormová

1781 II.3. Kateřina zemř. 8/3 1784

1783 2.7. Barbora manž. Fran. Smolík

1785 12.6. Václav ml. větev Bohdaneč

1787 3.5. Anna

1789 Terezie zemřela 15.4.1790 psotník

1794 7.1. Matěj

1796 20.II. Antonín zemřel 1/7 1797 psotník

Manželka Matěje Anna Jůnová zemřela 18/II 1809 v Bř. 30. Vdovec Matěj Jůna se oženil 14/5 1811 s Magdalénou Čubanovou. Zemřel 25/2 1820 na zýpal plic ve věku 71 let. Magdaléna zemřela 25/8 1827 na souchotiny ve věku 60 let v Březně čp. 18. 

Bohdaneč

Jan II Jůna se narodil v Březně 17/3 1774. Byl hudebně nadán a určen na studie. 15/7 1792 ukončil preparandu s výborným prospěchem. po několika místech se dostal do Bohdanče 1/3 1796 jako místní učitelský pomocník. 7/1 1797 se dostal na místo učitele a také se oženil s Marií dcerou Jana Rokose, mistra krupaře a mlynáře v Bohdanči.

Děti:

1798 39/3 Vincenc zemřel 5/5 1798

1799 19/10 Thekla zemřela 16/II 1801

1802 22/3 Ferdinand zemřel 19/8 1802

1804 9/4 Antonín učitel

1806 9/3 Barbora sň. 10/1 1826 T. Baborovský

1808 16/3 Marianna

1810 1/2 Jan III potomci

1813 26/5 Thakla sň.20/5 1832 A. Hájek

Jan II Jůna byl výborným muzikant, vedl dobře kostelní kůr i kapelu. Zemřel 15/12 1845 v Bohdanči č. p. 7 ve věku 70 let. Vdova Marie zemřela 20/7 1860 v Bohdanči č. p. 7 ve věku 84 let.

Jan III Jůna narozený 1/2 1810 se vyučil krejčím. Vedl chudý život v domku č. p. 61. Oženil se roku 1830 s Annou dcerou Jana Kysela.

Děti:

1832 8/2 Anna

1834 10/4 Josef zemřel 1835 na psotík

1836 18/6 Marie

1838 7/8 Barbora

1840 26/10 Josef potomci

1842 12/II Rosálie sv. matka

1845 23/4 Marie sv. matka

1848 21/1 František ihned zemřel

Anna roz. Kyselová zemřela ve věku 38 let dne 12/10 1848 na rakovinu hrtanu.

Jan Jůna se znovu oženil 27/II 1848 s Josefou rozenou Musilovou, dcerou Josefa Musila, krejčího.

Děti:

1850 25/2 Josef

1851 19/II Kateřina

1853 10/12 František

1856 5/1 Františka

Jan III Jůna zemřel 14/7 1855 na TBC ve věku 46 let.

Josef Jůna narozený 26/10 1840 v Bohdanči čp.  61. Vyučil se krejčím. Byl varhaníkem akostelníkem. Oženil se 13/8 1861 s Marií dcerou Jana Čepka z Bělé čp. 28.

Děti:

1862 19/6 Anna

1864 17/6 František potomci

1867 27/5 Terezie

1873 25/4 Marie, Pacek

1876 14/9 Josef potomci

1881 24/2 Jan IV potomci

1886 10/3 Josefa, Tvrdík

Josef Jůna koupil a přestavěl sušárnu od lesů na čp. 86. Na místě bývalé menší tvrze. Zemřel dne 22/II 1918 ve věku 78 let. Vdova Marie kolem roku 1920.

Pokračovatelem rodu byl Jan Jůna IV, narozený 24/2 1881. Vyučil se truhlářem. Byl kapelníkem a varhaníkem. Oženil se 8/12 1883 s Marií roz. Flégrovou z Kateřinek čp. 2.

Děti:

1910 II/II Jan

1912 14/5 Josef, zemř. 1991

1915 Václav, zemř. 8/4 1917 na vzteklinu

Jan IV zemřel 20/4 1948 ve věku 67 let na rakovinu. marie zemřela 25/3 1956 ve věku 73 let.

Jan V Jůna se narodil II.II. 1810 v Bohdanči čp. 86. Vyučil se pekařem, oženil se 15/8 1932 v Bohdanči s Emilií rozenou Králová.

Děti:

1932 8/3 Emilie, Kolíček

1933 27/9 Jan VI

Emilie Jůnová zemřela 23/12 1976 ve věku 66 let, Jan V zemřel 1995.

Jan VI Jůna se narodil 27/9 1933 v Bohdanči čp. 86. Vyučil se pekařem. Několik let byl u voj. muziky v Čáslavi. Oženil se 1955 s Růženou roz. Novotnou z Nov. Dvorů.

Děti:

1956  Jan VII

1961 26/10 Hana, Hurych Pepa

Jan zemřel 1993 na rakovinu, Růžena 1996.

Jan VII. naro¨zený 1956 v Kutné Hoře, vyučen zámečníkem. Oženil se 20/12 1980 v J. Hradci s Miroslavou, roz. Práznovskou.

Děti:

1981 Jan (v letech 2003-2005 ženat s Romanou Kajurovou)

1982  Milan

1986  Martin

1995 Jakub.